19. juli 2024

5 unikke kendetegn

Der findes 5 unikke kendetegn, som kan hjælpe med at definere en UAP. Hvis ingen af de 5 kendetegn er til stede, er der ikke tale om en UAP

UAP’erne er gennem tiden observeret i mange former, som ikke ligner noget kendt fartøj. Der er dog sjældent tale om gensyn med allerede kendte former. Næsten alle fænomener ser ud til at være visuelt forskellige. Fænomenerne har fx haft form som Tic Tac-pastiller, aflange rør, små pyramider, en rund sfære, en terning inde i en rund sfære, en trekant med lys i hjørnerne, et metallisk ballonskib , lys på himlen osv.

Men gennem arbejdet med at indsamle data om UAP’erne, har Pentagons UAP-enheder fået defineret fem unikke kendetegn (“The Five Observables”), som ikke er visuelle, men i stedet beskriver unikke egenskaber, som er observeret. De fem kendetegn blev lækket af whistleblower og tidligere leder af US Navy’s UAP-enhed Luis Elizondo.

Flere af egenskaberne bryder vores naturlove. Fænomenet er bl.a. kendetegnet ved manglende friktion med luft og vand, ophævelse af tyngdekraften og en helt ufattelig evne til at accellerere. Før der er tale om en UAP skal nogle af De 5 Kendetegn være til stede. Med De 5 Kendetegn i hånden er det derfor nemmere at frasortere observerede fartøjer, som ikke er en UAP, fordi ingen af De 5 Kendetegn er opfyldt, som fx droner, fly, balloner og fugle. Samtidig giver De 5 Kendetegn et bedre omrids af fænomenets karakter.

Der findes 5 unikke kendetegn, som kan hjælpe til at definere en UAP. Hvis ingen af de 5 kendetegn er til stede, er der ikke tale om en UAP.

De 5 Kendetegn

1. Pludselig accelleration

  • kan skifte retning og accellerere så hurtigt, så intet menneske ombord ville overleve, og alle kendte fartøjer ville blive slået i stykker. Der er observeret fænomener, som næsten øjeblikkeligt har kunne accellerere fra 0 til 30 gange lydens hastighed. Der er ved adskillige observationer målt accelerationer, som genererer et tryk på mange hundrede G.

2. Hypersonisk men ingen spor

  • bevæger sig nemt over lydens hastighed, men efterlader ingen spor. Fx ses en UAP ofte bevæge sig fra stilstand til over lydens hastighed, uden at der udløses et overlydsbrag. Der opstår heller ikke andre tegn på tilstedeværelsen som fx hvirvelstrømme, varme, kondenspor, lyd eller trykforandringer.

3. Lav synlighed

  • er svært at fotografere. Der findes mange observationer af UAP’er udført gennem mange forskellige måleinstrumenter, kameraer og øjenvidner. Men det er kendetegnende, at selve observationen er besværliggjort af, at fænomenet tilsyneladende fremstår helt eller delvist transparent eller lidt metallisk. Ofte er den også omgivet af en lysende eller tåget sfære, som besværliggør målingerne og mindsker sigtbarheden.

4. Trans-medium

  • kan bevæge sig frit gennem både Rummet, atmosfæren og under havet. Uden synlig friktion og helt lydløst kan de bevæge sig gennem flere medier, fx fra luft til vand. Til sammenligning er mennesket stadig nødt til at fremstille særlige fartøjer til hvert medie: Ubåd til dykning, skib til sejlads, bil til kørsel, fly til flyvning og rumskib til rumfærd.

5. Trodser tyngdekraften

  • kan løfte sig op fra eller ned til jorden uden vinger eller synlige systemer til fremdrift. Fænomener eller objekter bevæger sig frit i luften uden aerodynamiske egenskaber. Den amerikanske flåde har ved flere lejligheder observeret fartøjer, som har flyttet sig fra den ydre atmosfære til få meter over havoverfladen på 1-2 sekunder.