15. maj 2024

Forklaringer

Hvad er UAP’erne, og hvor kommer de fra? Er UAP’erne besøg udefra? Eller er det en hemmelig amerikansk teknologi? Eller er de tegn på, vores verden er en computer-simulation? Eller er UAP’erne en ukendt livsform på Jorden, som altid har været her? Spørgsmålene om UAP’erne handler også om to af livets største gåder: Hvem er vi, og er vi alene?

Læs med her, og se de mange forskellige forklaringer:

Verden er stadig langt fra at have fundet en forklaring på UAP’erne. Men der findes en lang række forklaringsmodeller, som forsøger at redegøre for de uidentificerede fænomener. På denne side finder du en oversigt over de mest populære forklaringer.

Mens vi gennemgår de forskellige forklaringer, vil vi løbende referere til de kendte cases, som er beskrevet under menupunktet Fænomenet. Vi vil samtidig trykprøve forklaringens holdbarhed ved hjælp af de særlige kendetegn for UAP, som beskrevet under menupunktet De 5 Kendetegn.

Vi starter ud med de mest jordnære forklaringer og fortsætter derefter med en række fascinerende og utrolige forklaringer.

Mulige forklaringer

Fly

Det giver umiddelbart god mening at pege på et fly som den direkte årsag til oplevelsen, når en UAP skal forklares. Dels er der hele tiden fly i luften, dels kan fly give mange forskellige visuelle oplevelser, lige fra metalliske former, lysreflekser fra solen og systematisk blinkende lys. Samtidig kan et fly på afstand have mange forskellige former, alt efter hvilken vinkel, det observeres fra. Er der samtidig lav sigtbarhed, kan et fly fx nemt blot blive til en lysende plet på himlen.

Der er dog 4 af De 5 Kendetegn, som et fly aldrig ville have. Således er der ingen kendte fly, der er i nærheden af at kunne accellerere fra 0 til mange gange lydens hastighed øjeblikkeligt eller at foretage en pludselig vending. Piloterne ville i øvrigt dø øjeblikkeligt af de stærke g-kræfter.

Vi har dog udviklet jagerfly, der kan flyve med 2-3 gange lydens hastighed, men i den hastighed, skal de bruge 25-50 kilometer på at vende flyet. Vi har også udviklet rumfartøjer, der kan flyve med 20-30 gange lydens hastighed. Men dels kan de ikke flyve med den hastighed i jordens atmosfære, og dels kan de slet ikke vende.

Heller ingen kendte fly, der kan flyve direkte fra rummet, gennem atmosfæren og ned under vandet. Endelig er fly ikke lydløse, de larmer og sviner når de flyver, og så genererer fly et meget højt brag, når de bryder gennem lydsmuren.

Droner

En af de mest populære forklaringer er, at der er tale om droner. Det er også ret oplagt at gætte på, der kan være tale om droner, når små flyvende fartøjer og lysfænomener skal forklares. Mange gætter på, vi er vidner til en hemmelig droneteknologi, som kan være udviklet af USA, Rusland eller Kina.

En drone har ingen pilot, og derfor gælder argumentet om at piloten ville omkomme af de mange g-kræfter ikke for droner. I dag kan droner og dronesværme launches fra en ubåd eller et lille skib i internationalt farvand. Dronerne har kapacitet til at flyve flere timer, og det gør formentlig heller ikke noget, hvis de dratter ned til sidst. Flere har spekuleret i denne forklaring, fx på militærsiden “The War Zone”.

Der findes dog ingen kendte droner, som kan accellerere så kraftigt eller flyve med så høj hastighed, og de kan heller ikke forlade atmosfæren. Men det kan ikke helt afvises, om man kunne bygge en drone, der både kan flyve og dykke under vandet. Man kunne sikkert også bygge droner, der kunne flyve ud af atmosfæren og tilbage igen. Vi har bare aldrig fået den teknologi præsenteret. Sikkert er det dog, at de droner vi kender i dag vil generere kraftig støj, når de bryder gennem lydmuren. Det ville også være nemt at optage helt klare billeder af en drone, når hændelsen dokumenteres.

Balloner

Højtflyvene vejrballoner til målinger i atmosfæren har til alle tider givet overraskende oplevelser for iattagere på jorden. Kinesiske lanterner med levende lys i har også medvirket til mange fejlagtige observationer af lysende objekter på nattehimlen, som flyver i formation. Endelig har vi jo også ballonflyvning med luftballoner, som findes i alle farver. Fælles for alle ballontyper er, at de ikke lykkes med at matche et eneste af De 5 Kendetegn.

Dog har flere forsøgt at forklare videoen Go Fast med, at det er en ballon, som blæser meget hurtigt hen over havet. Det kan ikke helt afvises, selv om flere påpeger, at ballonen i så fald bevæger sig på en usædvanlig måde med høj hastighed lige over havoverfladen langt ude på havet. Endvidere bevæger fænomenet på videoen sig mod vinden, hvilket ikke er muligt for en ballon.

Flares og rumskrot

Nødblus og flares fra militærfly på øvelse kan give mange imponerende lyseffekter på himlen med et eller flere lysende objekter i røde, gule eller hvide farver, som først stiger op og derefter langsomt daler mod jorden.

Ingen af De 5 Kendetegn er dog til stede med flares. De bevæger sig langsomt, de efterlader spor, de slukker enten undervejs eller når de rammer jordoverfladen. De vil aldrig kunne få et bevægelsesmønster, der strider mod tyngdekraft eller almindelig sund fornuft.

Dele af rumfartøjer og rumskrot, der brænder op i atmosfæren kan generere flotte og umiddelbart uforklarlige spor på himlen. Men dels kan skrottet jo efterfølgende identificeres, og dels så kan det kun brænde op, mens tyngdekraften trækker dem ned mod jorden med de ca. 500 km/t, som er den maksimale faldhastighed, et faldende objekt kan opnå gennem atmosfæren. Der er ingen retningsskift, ingen accelleration og ingen bevægelse under vandet.

Fugle og Meteorologi

Flere optagelser med hvide små kugler kunne ligne fugle i flugt. Fx i videoen “Go Fast”. Her kan man dog se, at piloten skifter mellem almindelig video og “Black Hot”, som viser temperaturen i fartøjet, hvor mørke farver er varmere, og de lyse og hvide områder er koldere. Da kuglen er hvid og havet mørkt, afslører videoen, at det uidentificerede fænomen er koldere end havet. Så hvis det havde været en fugl, ville den omgående være død af kulde, som bl.a. piloten David Fravor påpeger.

Der kunne måske også være tale om naturlige vejrfænomener. Men det er dog endnu ikke lykkedes særligt godt at forklare UAP-observationer med meteorologi. Det er ikke naturligt forekommende vejrfænomener, når der pludselig måles hastigheder på mange gange lydens hastighed, og vejrfænomener der fortsætter ned under vandet og op igen er heller ikke muligt indenfor meteorologien.

Månen, planeter og stjerner

Fejlagtig tolkning af Månen, planeterne og Nordstjernen har gennem tiderne været blandt de mest almindelige forklaringer, når mennesker har observeret lysende fænomener på himlen, som umiddelbart har virket uforklarlige.

Kendetegnende for Månen, planeterne og stjernerne er dog, at de kun bevæger sig med en ganske lille hastighed hen over himlen. De kan være svære at fotografere med almindeligt kamera pga af den store afstand, men ellers opfylder de ikke nogen af de andre kendetegn. De kan derfor altid identificeres pga. deres placering på himlen.

De UAP’er vi især beskæftiger os med her på UAP.dk er observeret af erfarne kamppiloter og flådens ansatte, som må siges at have stærk erfaring i genkende månen, planeterne og stjernerne, så det er ret usandsynligt, at de kendte himmellegemer kan blive forvekslet med en UAP.

Filmtrick og fotomanipulation

For alle de nye observationer fra det 21. århundrede er der optaget fotos og video. Det er almindelig kendt, at det er relativt nemt at designe og manipulere fotos og videooptagelser, så det ligner virkelige hændelser.

I dette tilfælde kan denne forklaringsmodel dog afvises, da alle UAP’er er understøttet af adskillige troværdige øjenvidner fra flåden, som er blandt de allerbedste til at observere, genkende og beskrive fly og fartøjer på havet. Et af de kendteste vidner er F/A-18-piloten Dave Fravor, som er stået frem et utal af gange og fortalt om sine oplevelser i timelange interviews på Youtube og på de store amerikanske tv-stationer. Flåden har efterfølgende bekræftet hans udlægning af hændelserne.

Samtidig er observationerne understøttet af et massivt datagrundlag fra verdens stærkeste og mest avancerede radarsystemer, satelitter og en række andre følere og overvågningsteknologier. Så selv om man fjernede alle fotos og videoer, ville vi stadig have disse yderst troværdige øjenvidneskildringer og helt uomgængelige målinger fra en række uafhængige overvågningssystemer.

Amerikansk teknologi

Der er flere forhold, der taler for, at det er hemmelig amerikansk teknologi. For det første er det tankevækkende, at næsten alle rapporter om UAP’er kommer fra den amerikanske flåde. Det er tankevækkende, at de pludselig til stor overraskelse er gået ud og har verificeret flere videoer på Youtube som ægte. Det er også bemærkelsesværdigt, at de fleste UAP’er er registreret under militære øvelser og ofte over militære øvelsesområder på jorden og over havet.

Endelig er det et stærkt indicium, at den amerikanske flåde i 2016 tog en række patenter på banebrydende teknologier. Patenterne omfatter bl.a. et hybrid luft- og undervandsfartøj med helt ekstraordinære egenskaber til at ændre retning og bevæge sig i høj fart gennem forskellige medier uden at efterlade spor. Hvis sådan et fartøj allerede er bygget, ville dens teknologi jo kunne matche De 5 Kendetegn.

Men patenterne er ikke noget bevis på, man har færdigudviklet teknologien, blot et tegn på, at det har flådens interesse. Flåden oplyser selv, at forsøgene blev opgivet i 2019. Patenterne kunne nemlig også sagtens blot tolkes som et håbefuldt men helt umuligt forsøg på at efterligne den overlegne UAP-teknologi, som i flere årtier har overmatchet flådens skibe og fly.

Russisk / Kinesisk teknologi

Iflg. dokumenterne fra de amerkanske UAP-patenter, blev patenterne bl.a. givet, fordi Kina øjensynligt er langt fremme med at bygge fartøjer baseret på tilsvarende teknologier.

Amerikanske politikere har udtrykt den holdning, at russerne er involveret. Fx kom dette synspunkt til udtryk i et interview med senator Harry Reid, tidl. leder af demokraterne i Senatet. Den 23. april 2021 sagde han, at “Rusland er involveret i dette, det er der ingen tvivl om”.

Det kan ikke helt afvises, at vi er vidner til en teknologisk nybrud udviklet af Rusland eller Kina. Dog ville det være en stor overraskelse, at der ingen tegn har været på dette, i den teknologi Ruslands og Kinas militær har benyttet i kampsituationer. Det virker heller ikke til, at amerikanske efterretningstjenester har opfanget noget, når de på egen hånd melder ud, at de ikke ved, hvad den her teknologi er.

Tidsrejsende

Mange peger på, at det er os selv, der rejser tilbage i tiden. Vi ved, vi er her, og vi ved, vi lever i en evolutionær civilisation, der hele tiden gør nye landvindinger. Den enkleste forklaring er, at det er os selv. Der er en vis sandsynlighed for, at menneskeheden langt ude i fremtiden vil skabe teknologi, så mennesket kan foretage tidsrejser.

En variant af den forklaring er, at vi ser en autonom drone-teknologi, som selv foretager tidsrejser – måske menneskeskabt teknologi eller menneskehedens efterfølger, som rejser tilbage i tiden for at håndtere eller iagttage særlige forhold.

Besøg fra en anden dimension

En forklaringsmodel, der udspringer af kvantefysikken, foreslår at der findes uendeligt mange universer, og at vi derfor lever i et såkaldt multiverse. Hvis vi antager, at den teori er sand, så kan UAP ses som besøg fra en anden dimension – et andet tilsvarende univers, som måske ligner vores. Her er vi ude i en af de teorier, som er næsten uforståelig for den menneskelige psykologi.

Men det bliver faktisk nævnt som en mulighed af NASA-bossen Bill Nelson i en opsigtsvækkende udtalelse oktober 2021.

Udenjordisk liv eller teknologi

UAP er et udenjordisk besøg fra en anden planet af efterkommere af mennesket eller af en helt anden art. For denne forklaringsmodel taler naturligvis, at vi umiddelbart ikke kan genkende eller forstå den teknologi, der ligger til grund for UAP.

Denne model forklarer, hvordan vi kan opleve fartøjer med De 5 Kendetegn, idet vi må formode, at et eventuel udenjordisk civilisation har deres egne teknologier, som sikkert ikke ligner vores. Formentlig må de også være en mere udviklet civilisation, da de har evnen til at rejse over meget store afstande, siden de kan besøge os.

Jordisk livsform

Det vi ser kunne sagtens være en livsform, som lever i det skjulte på Jorden. Måske er det efterkommere af mennesket. Måske er det en slags teknologi, som tidligere liv i solsystemet har skabt. Det opholder sig dybt nede i vores oceaner og i høj hastighed i vores atmosfære.

Måske har det altid været der – også før mennesket blev skabt. Det kan derfor være en naturlig del af Jordens og vores eget liv, vi har bare ikke opdaget det før nu.

Den mest kendte UAP Whistleblower Lue Elizondo er tilhænger af denne teori. Han mener, vi skal se på UAP’erne på samme måde som vi engang så på dyrelivet i verdenshavene. Dengang troede de fleste på, der fandtes søuhyrer. For nogen havde set noget uforklarligt, når de sejlede på havene. Senere opdagede man, at søuhyrerne i virkeligheden var almindelige dyr som 10-armede kæmpeblækssprutter og verdens største dyr blåhvalen.

På samme måde skal vi se på UAP’erne som en uopdaget livsform på Jorden, som altid har været her, men som vi endnu ikke har kategoriseret – måske skal UAP’erne have deres eget stamtræ helt uafhængigt af Jordens dyr og planter.

Den Store Simulation

Er vores virkelighed ikke en ægte virkelighed, men blot en computer-simulation som i filmen “Matrix”. Er vi blot deltagere i et gigantisk spil – Den Store Simulation – som foregår bag vores ryg? Er UAP’erne i virkeligheden små sprækker i simulationen, som afslører virkeligheden som kunstigt skabt? Bor vi i en slags virtuel verden, hvor alle naturlove blot er spilleregler, og hvor virkeligheden først bliver genereret, når vi kigger på den ligesom i et computerspil.

Det kunne jo forklare, hvorfor der findes ulogiske regler som fx Tyngdekraften eller lysets hastighed på 300.000 km/s, der aldrig kan overskrides. Det kunne også forklare, hvorfor atomare partikler som fx fotoner ændrer tilstand, hvis et menneske kigger på dem – et faktum der har plaget mennesket siden det blev bevist for 60 år siden. Nærdødsoplevelser og ud-af-kroppen-oplevelser er andre sprækker i virkeligheden, som giver et sjældent blik ind bag ved Den Store Simulation. Biblen, Koranen og de fleste andre hellige skrifter kan læses som en beskrivelse af, at livet på Jorden er en simulation styret af en gamemaster.

Måske er de uidentificerede fænomener små fejl i simulationen. Det kunne også være servicefartøjer, som er udsendt at spillets game masters, som løser opgaver med at drive selve simulationen, og derfor kan de bryde naturlovene. Kendte personligheder som fx Elon Musk tror fuldt og fast på, vi lever i en simulation.

Et kontrolsystem

Man skal ikke se på UAP’erne som besøg fra det ydre rum eller forklare observationerne som noget religiøst. Sådan har mennesket gennem tiderne ellers misforstået observationerne. I stedet skal UAP-observationerne ses som udtryk for et kontrolsystem, der aktivt påvirker den menneskelige bevidsthed og dermed menneskehedens udvikling, så vi bevæger os i en bestemt retning.

Termostater i et hus er et godt billede på et kontrolsystem. Om sommeren tillader termostaterne kun, at luften bliver varmet op til et vist punkt, og så bliver et kølesystem aktiveret, eller der bliver lukket for varmen. Om vinteren overvåger termostaterne, at der ikke bliver for koldt. Når temperaturen under et vist punkt, skruer systemet op for varmen.

En person fra en primitiv kultur, der ikke forstår hvordan en termostat fungerer, kunne finde på at antage, at varme er godt, og kulde er ondt, og at det styres af nogle moralske love og måske en gud. For at forstå fænomenet skabt af termostaterne, kræver det nemlig, at man erkender eksistensen af kontrolsystemet bag ved, der styrer to modsatrettede funktioner: Opvarmning og nedkøling.

På tilsvarende vis er der et kontrolsystem, der styrer den menneskelige bevidsthed. Den løbende tilsynekomst af UAP’er er blot et virkemiddel i et kontrolsystem, der skal påvirke mennesket. Det står endnu ikke klart, om kontrolsystemet er naturligt og kan forklares som genetik og psykologi, eller om det er kunstigt skabt og er styret af en kunstig eller levende intelligens.

Ideen om et kontrolsystem er udviklet af den franske astronom Jacques Vallee.

Seneste artikler om forklaringer: