20. juni 2024

UAP-rapporten

25. juni 2021 udkom Pentagons UAP Task Force med en rapport, som indrømmer tilstedeværelsen af uidentificerede fænomener. Her får du en gennemgang af rapporten

Du får UAP.dk’s nyheder ved at følge os på FacebookInstagram eller Twitter.

Juni 2021 udgav UAP Task Force i det amerikanske forsvarsministerium den længe ventede UAP-rapport.

OPDATERING 12.01.2023: Ny UAP-rapport udgivet.

En stor del af rapporten er fortrolig, mens en mindre del af rapporten offentliggøres. Ovenstående link er til den offentlige del af rapporten, som kun fylder 9 sider. Herunder kan du læse en sammenfatning af den første offentlige rapport:

143 af 144 UAP cases kan ikke forklares

Iflg. den offentlige rapport har UAP Task Force behandlet 144 cases, som alle har fundet sted i perioden 2004 – 2021. En enkelt af de 144 cases kunne forklares som en ballon. De resterende 143 cases kunne ikke forklares. I 80 af de 143 cases er UAP’er observeret med to eller flere måleinstrumenter, og disse observationer er således meget sikre.

Særligt interessant er det, at der i 18 tilfælde blev registreret usædvanlige bevægelsesmønstre eller flyveegenskaber, som ikke kan udføres af kendte luftfartøjer. Nogle UAP’er forblev stationære i luften på trods af kraftig vind, de manøvrerede abrupt eller bevægede sig med ekstrem hastighed uden synlige fremdriftssystemer. I nogle få tilfælde målte militærfly radiofrekvensenergi omkring UAP’erne.

De fleste observationer er sket, idet UAP’er har afbrudt militærets træning eller andre militære aktiviteter. Således noterer rapporten, at UAP-observationerne tilsyneladende især finder sted omkring militærets trænings- og testanlæg. Men man vurderer, at det formentlig skyldes, at der disse steder er en øget opmærksomhed, et større antal sensorer samt forventning om og vejledning i at rapportere unormale hændelser.

Ingen kategorisering af “udenjordisk

Iflg. rapportens konklusion står man således stadig tilbage med 143 uidentificerede fænomener. Fænomenerne fremviser mange forskellige egenskaber, hvilket underbygger muligheden for, at der er tale om flere forskellige UAP-typer. Hvis de 143 uidentificerede fænomener skal identificeres, skal de placeres i en af følgende kategorier:

  • Luftbårne ting (fx balloner, fugle, hobbydroner m.v.)
  • Naturlige atmosfæriske fænomener
  • Statslig og privat teknologi
  • Udenlandske militærsystemer
  • eller noget andet (“Other”)

Det er interessant, at der ikke er kategorier for “udenjordisk” eller “ikke udviklet af mennesker”. Til gengæld har man blot tilføjet en ekstra kategori “Other”, som dermed skal indeholde alt andet. Med mindre UAPTF kommer op med nogle skarpere analyser af de tilbageværende 143 cases, så ender de alle i den sidste kategori “Other”.

Rapporten slår fast, at UAP udgør en en alvorlig sikkerhedsrisiko, både for den almindelige flysikkerhed og for den nationale sikkerhed.

Udskamning og måleudstyr giver udfordringer

Rapporten konkluderer som forventet, at der er behov for yderligere tilførsel af midler og en langt mere systematiseret dataindsamling, hvis man skal kunnne komme frem til en dybere forståelse af fænomenerne.

Iflg. rapporten betyder stigmatiseringen af UAP-spørgsmålet, at mange føler ubehag ved at observere, rapportere og diskutere emnet med kolleger. Mange observatører forbliver derfor tavse med deres viden, fordi de frygter, det kan skade deres omdømme og karrieremuligheder.

Måleudstyret der benyttes, er udviklet til andre formål og egner sig derfor ikke så godt til at identificere UAP’er. Måleudstyrets opløsning og antallet af sensorer spiller en afgørende rolle, når UAP’er skal identificeres fra andre kendte objekter.

KILDER:

dni.gov: Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena

The Debrief: GOVERNMENT RELEASES HIGHLY ANTICIPATED REPORT ON UNIDENTIFIED AERIAL PHENOMENA

The New York Times: U.S. Has No Explanation for Unidentified Objects and Stops Short of Ruling Out Aliens

Seneste 5 artikler om UAP-rapporten: