22. juni 2024

UAP-billeder er Fase 1 i en hemmelig strategi

UAP fotograferet i marts 2019 fra et amerikansk F/A-18 Hornet jagerfly. UAP'en blev fotograferet med jagerpilotens iPhone og er døbt "The Sphere". Billedet blev lækket. Men hvorfor vælger Pentagon bagefter at bekræfte billedets ægthed? Der er tegn på, at dette foto og flere andre fotos og videoer er en del af en hemmelig strategi hos Pentagon. Foto: US Navy

Pentagon har en ny UAP-strategi. Den er stadig hemmelig. Men det ligner ikke en konspiration, for selve strategien handler om at åbne op. Der er noget, vi er nødt til at vide. Noget er på vej…

Få flere historier som denne ved at følge os på FacebookInstagram eller Twitter.

Hvorfor begyndte Pentagon fra 2017 pludselig at frigive UAP-videoer og indrømme ægtheden af allerede lækkede UAP-fotos? Hvorfor udgav de amerikanske efterretningsstjenester i 2021 en rapport med 143 eksempler på UAP’er, de ikke kan forklare? Det ligner en masterplan.

Voksenmobning som strategi

Siden 1952 har amerikanske myndigheder arbejdet systematisk på at nedtone og finde naturlige forklaringer på observationer af uidentificerede fænomener. De første 17 år skete det gennem Project Blue Book, der havde som målsætning at finde en naturlig forklaring på de mange uforklarlige observationer. Det var en bevidst strategi, at man aldrig indrømmede ukendt teknologi eller udenjordisk besøg, selv om man til sidst alligevel stod med 701 cases, der ikke kunne forklares.

Op gennem 50’erne og 60’erne blev denne strategi adopteret og forfinet af alle verdens nationer inkl. Danmark. Myndighedernes holdning var klar: Bag alle uforklarlige observationer af flyvende objekter måtte der være en fornuftig og naturlig forklaring. Med tiden afspejlede denne holdning sig også hos de folkelige UFO-organisationer, som støttede op om myndighedernes strategi.

Den samlede front fra myndigheder og organisationer satte personer med disse særlige oplevelser i et dårligt lys. Folk som troede, at de uforklarlige fænomener kunne være ukendt teknologi eller besøg udefra blev reelt latterliggjort og udskammet. Den systematiske voksenmobning medførte, at de fleste undlod af stå frem med deres oplevelser. Det kunne være ødelæggende for både omdømmet og karrieren. Stigmatiseringen holdt alle på plads, år efter år, årti efter årti. Men som lyn fra en klar himmel, blev strategien uden varsel droppet i 2017 – efter 67 år!

Det store UAP-chok

Det kom som et chok, da verdens nok mest respekterede medie The New York Times den 16. december 2017 udgav sine første berømte artikler om UAP’erne. Artiklerne var baseret på nogle meget tankevækkende videoer fra amerikanske jagerfly, der jagtede UAP’er over havet. Afsløringerne i artiklerne og videoerne skabte stort postyr – og fremhæves stadig i dag, som den vigtigste UAP-afsløring i det 21. århundrede.

Men ikke alle er opmærksomme på, at historien og videoerne kun kunne publiceres af New York Times, fordi videoerne var blevet frigivet af Pentagon nogle måneder forinden. Historien var dermed reelt blåstemplet af det amerikanske forsvarsministerium, inden den blev publiceret. Afsløringen var nøje tilrettelagt af et netværk af nuværende og tidligere medarbejdere i USAs Forsvarsministerium og efterretningstjenester. Flere tidligere medarbejdere indtog meget fremtrædende roller i offentligheden, andre indenfor murene deltog i mere skjulte roller.

Efter artiklerne tog begivenhederne fart. Pludselig blev fortællingen om UAP’erne ændret – nu måtte vi gerne tale om det igen. I de følgende fire år har stort set alle internationale medier skrevet stadig mere fordomsfrit om mødet med uforståelig teknologi og muligheden for at der kan være tale om udenjordisk besøg. I løbet af 2021 kom også alle de danske medier langsomt med på vognen.

Pentagons nye strategi

Det er således tydeligt, at strategien fra 1950’erne om at afvise alle UAP-observationer pludselig blev forkastet i 2017. Men spørgsmålet er naturligvis, hvad der sker bag scenetæppet. Hvorfor har de nationale myndigheder og medier i stort set alle verdens lande med Pentagon i spidsen pludselig droppet den gamle strategi efter 67 succesfulde år?

Spørgsmålet kan desværre ikke besvares i dag, da strategien er hemmelig. Men omridset af den nye strategi er begyndt at tegne sig. Det ligner en faseopdelt strategi, der over en årrække skal slå mobningen ned og afmystificere UAP’erne med henblik på at skabe et nyt fælles erfaringsgrundlag. Det ligner en mental forberedelse med henblik på at forberede befolkningerne på at være i stand til at erkende og acceptere noget afgørende nyt.

Ovenstående bud er naturligvis en løs og helt ubekræftet forklaring på det pludselige strategiskifte. Vi kigger på et puslespil med mange brikker, der er svært at overskue. Men lad os lege lidt videre med puslespillet, for der er efterhånden en del brikker, som begynder at passe sammen:

Fase 1 (2017-2020)

OPGØRET

Vi kan nu se, at Fase 1 har været et brutalt opgør med den gamle strategi og med de gamle støtter af strategien, som stadig befinder sig i stort antal i den amerikanske centraladministraiton. Blandt modstanderne af den nye strategi er især en stor gruppe stærkt religiøse medarbejdere i chefkredsen i det amerikanske forsvarsministerium.

Fase 1 var i høj grad også et opgør med stigmatiseringen af de mange mennesker, som beskæftiger sig med emnet, eller som havde haft personlige oplevelser med UAP’er.

Med frigivelsen af flere UAP-videoer har befolkningerne fået lyst og lov til at tale mere frit om emnet. Det er pludselig ikke længere ødelæggende for omdømme eller karriere at diskutere UAP’er.

Internt i det amerikanske forsvar er der også blevet arbejdet intensivt på at demontere den gamle strategi med afvisning og latterliggørelse. Fx har US Navy i 2019 udarbejdet nye retninglinjer til deres personel, hvor det tydeligt og uden omsvøb fremgår som noget helt naturligt, at personalet skal indrapportere UAP’er, når de observerer dem.

Fase 2 (2021 – 2024?)

TILVÆNNINGEN

UAP-rapporten der blev udgivet 25. juni i år ser ud til at være indledningen på en ny fase, hvor det amerikanske forsvarsministerium og deres efterretningsenheder nu står som afsender på informationen om UAP’erne. I fase 2 skal vi ikke længere nøjes med lækkede videoer og piloternes private fotos. Nu kommer UAP-informationerne direkte fra de amerikanske myndigheder. Det ser ud til, at befolkningerne nu langsomt men sikkert bliver tilvænnet tanken om, at der alligevel findes mange uidentificerede fænomener, som vi ikke ved, hvad er.

At UAP-rapporten er en del af en større plan for, hvordan information om UAP’er skal offentliggøres løbende af Pentagon understreges af rapportens titel. Rapporten hedder slet og ret “Preliminary Assesment: Unidentified Aerial Phenomena”. Der er således kun tale om en indledende rapport – mange flere er på vej.

Og der er handling bag ordene. For få uger siden blev den såkaldte “Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2022” udsendt. Det er et oplæg til budget og årsplan for de amerikanske efterretningstjenesters aktiviteter i 2022. Hvad der er særlig interessant er punkt 345, hvor det foreslås, at der fra 2022 udgives en ny UAP-rapport hver 3. måned. Hvor meget af indholdet i de nye rapporter, der bliver offentligt tilgængeligt er ikke beskrevet. Men der er tydeligvis lagt op til, at Pentagon fra 2022 vil intensivere arbejdet med selv at levere information om UAP’erne i et højere tempo, end det er sket i 2021.

Budget og årsplan forventes vedtaget i Kongressen i slutningen af 2021.

OPDATERING 27. december 2021: Joe Biden har underskrevet Forsvarsforliget for 2022 med ny UAP-lovgivning.

OPDATERING 23. december 2022: Joe Biden underskriver Forsvarsforliget for 2023 med endnu skrappere UAP-lovgivning, der tillader medarbejdere i Pentagon at tale frit om UAP’ere, selv om de har tavshedspligt.

OPDATERING 6. JUNI 2023: Med tilladelse fra Pentagon afslører David Grusch, at USA er i besiddelse af ikke-menneskeskabt teknologi.

Fase 3 (2025?)

PARADIGMESKIFTET

Vi ved ikke noget om, hvor længe Fase 2 kunne vare. Men vi ved, at vi ser ind i en strategi, som har et årelangt forløb. Lad os antage, Fase 2 har ca. samme varighed som de fire år Fase 1 varede. Så ville Fase 3 måske kunne udrulles i 2025.

Fase 1 var tydeligvis et opgør med den gamle strategi. Det er endnu uvist, hvad formålet med Fase 2 er, da vi befinder os midt i den, så det er svært at analysere. Men med al den nye UAP-information vi har fået og er blevet stillet i udsigt i 2022 og 2023, virker Fase 2’s formål til at være en langsom tilvænning til et nyt aspekt af virkeligheden – UAP’erne. Det sker i disse måneder og år gennem en stadig mere intensiv offentliggørelse af veldokumenterede observationer. Dermed begynder der at tegne sig et tydeligere omrids af et strategisk forløb med en klar retning.

I det lys kunne Fase 3’s formål måske være at etablere et helt nyt paradigme for vores virkelighed. Det er naturligvis stadig gisninger, men omridset af strategien begynder at tegne sig, nu hvor forløbet af Fase 1 står tydeligt, og Fase 2 begynder at komme til syne.

Noget er på vej

Den gamle strategi blev i 2017 pludselig skudt sønder og sammen efter 67 år, og vi kender endnu ikke den nye strategi. Den er stadig hemmelig. Men det er ikke en konspiration, for selve strategien handler om at åbne op.

Der er noget, vi er nødt til at få at vide. Noget er på vej…

Kommentar? Læs og skriv kommentarer til denne artikel

KILDER:

The New York Times: 2 Navy Airmen and an Object That ‘Accelerated Like Nothing I’ve Ever Seen’

Wikipedia.org: Project Blue Book

National Archives: Project Blue Book

Politico.com: U.S. Navy drafting new guidelines for reporting UFOs

UAP-rapporten: Preliminary Assesment: Unidentified Aerial Phenomena.

The Warzone: Senate Intel Committee Strengthens Unidentified Aerial Phenomena Task Force In New Bill

Congress.gov: Intelligence Authorization Act for Fiscal Year 2022