18. juli 2024

Joe Biden underskriver ny UAP-lov

Joe Biden underskriver ny UAP-lov for 2023. Fra 1. januar er det ikke længere strafbart at offfentliggøre hemmeligholdt information om UAP'er på Kongressens høringer, selv om man er underlagt tavshedspligt. Høringerne er omgærdet med både mystik og stor spænding, og det ventes, at der vil fremkomme chokerende oplysninger.

Joe Biden har fredag underskrevet USAs nye UAP-lov som en del af det amerikanske forsvarsforlig for 2023. Alle der ligger inde med hemmelig information om UAP’erne kan nu stå frem med deres viden på Kongressens høringer uden at blive straffet, selvom de skulle være omfattet af tavshedspligt.

Med et pennestrøg underskrev Joe Biden fredag den 23. december USAs nye forsvarsforlig for 2023 – National Defence Authorization Act for Fiscal Year 2023 – eller bare forkortet “NDAA”.

Forsvarsforliget træder i kraft 1. januar og indeholder ny banebrydende lovgivning om UAP’erne.

Tavshedspligten om UAP’ere er ophævet

Det er især værd at bemærke, at det nye forsvarsforlig simpelt hen fjerner tavshedspligten for alle i den amerikanske centraladministration, som har hemmelig viden om UAP’erne, hvis de vælger at stå frem på Kongressens høringer. Dette omfatter både nuværende og tidligere medarbejdere.

Det skal understreges, at loven gælder alle medarbejdere i Pentagon, herunder alle soldater og alle medarbejdere i de amerikanske efterretningstjenester. Medarbejderne i det amerikanske energiministerium er også omfattet.

Endvidere kan nuværende og tidligere medarbejdere hos private leverandører til den amerikanske stat heller ikke straffes mere for at bryde deres tavshedspligt.

NDAA anderkender UAP’erne som en realitet

Det er i sig selv en tydelig blåstempling af emnets vigtighed og af UAP’ernes tilstedeværelse på det amerikanske territorium, at den amerikanske kongres og Det Hvide Hus lovgiver om dem.

Med dagens vedtagelse af det amerikanske forsvarsforlig har kongressen taget nye skridt hen imod en offentliggørelse af ny hemmeligholdt viden om UAP’erne. Netop denne del af den nye UAP-lovgivning har været ventet med stor spænding, da det betyder, at der nu er åbnet op for UAP-høringer, hvor alle kan stå frem, selv om de overtræder deres tavshedspligt.

En ukendt teknologi på Jorden

De kommende høringer i Kongressen vil være opdelt i offentlige høringer og lukkede høringer kun for Kongressens egne medlemmer. Høringerne er omgærdet med både mystik og stor spænding, og det ventes, at der vil fremkomme chokerende oplysninger.

Det er naturligvis et stort spørgsmål, hvor mange nye oplysninger, der kommer frem på de offentlige høringer. Men skridt for skridt nærmer vi os en bekræftelse af tilstedeværelsen af teknologi på Jorden, som vi ikke kan forklare, og som ikke er menneskeskabt. Det tyder på, at det er selve formålet med de kommende høringer.

2023 tegner yderst spændende!

Læs mere om de kommende UAP-høringer hér.

KILDER:

defense.gov: Biden Signs National Defense Authorization Act Into Law

CNN: Biden signs vital $858 billion defense bill into law

Liberation Times: Office Which ‘Lied’ And ‘Persecuted Whistleblowers’ Sidelined By Congress

christophermellon.net: Unprecedented UAP Legislation