16. april 2024

Trafikstyrelsen: Vi har kun kendskab til én UFO

Der er ikke noget at se! Trafikstyrelsen har kun modtaget to rapporter om uidentificerede fænomener i det danske luftrum siden 2011. Samtidig kan man ikke få adgang til at se indberetninger i ECCAIRS - EU's database over EU-landes indberetninger fra det europæiske luftrum.

I et svar 6. marts fra Transportminister Thomas Danielsen (V) til Folketingets Transportudvalg fremgår det, at Trafikstyrelsen fra 2011 til i dag kun har modtaget to indbereninger om uidentificerede objekter/fænomener. Den ene indberetning er stadig uopklaret

Der er ikke den store aktivitet hos Trafikstyrelsen, når det gælder indberetninger af UAP’er. I hvertfald afslører et svar fra Trafikstyrelsen, at man stort set ingen indberetninger har modtaget siden 2011. Helt konkret har man kun modtaget 2 stk. Den ene vedrørte kondensstriber fra et fly, mens den anden indberetning stadig er uopklaret.

Det blev Transportministeren spurgt om

Folketingets Transportudvalg stillede den 21. februar spørgsmål til Transportministeren om antallet af indberetninger af uidentificerede objekter/fænomener. Samtidig blev der også stillet spørgsmål til antallet af tilsvarende registreringer i ECCAIRS – European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems.

Her er det indsendte spørgsmål:

“Spørgsmål nr. 77: Kan ministeren oplyse, hvor mange indberetninger af uidentificerede objekter/fænomener Trafikstyrelsen har modtaget? Og kan ministeren i den forbindelse også oplyse, hvor mange af sådanne registreringer der i det hele taget optræder i ECCAIRS?”

I 2022 blev daværende Forsvarsminister Trine Bramsen spurgt, om Forsvaret havde kendskab til uidentificerede flyvende objekter. Her svarede hun, at Forsvaret ikke har kendskab. Derfor var der måske ikke så store forventninger til svaret på det nye spørgsmål.

Mandag den 6. marts landede så svaret fra Transportminister Thomas Danielsen (V) til Transportudvalget.

Det svarede Transportministeren

Thomas Danielsen sendte spørgsmålet videre til Trafikstyrelsen som oplyser, at man ikke har et system til indrapportering af uidentificerede fænomener. Men i deres generelle sagsbehandlingssystem kan der fremsøges to sager siden 2011. Den ene er stadig uopklaret:

“Trafikstyrelsen har ikke et selvstændigt system, der har til formål at indsamle indberetninger om uidentificerede objekter/fænomener i dansk luftrum. 

Trafikstyrelsen har foretaget en søgning i styrelsens journalsystem. I journalperioden 2011 – 2021, har styrelsen modtaget én indberetning vedrørende uidentificerede objekter/fænomener. Indberetningen vedrørte et uidentificeret flyvende objekt. I den gældende journalperiode (denne løber fra 2021 og frem til 2026) har styrelsen modtaget én indberetning vedrørende uidentificerede objekter/fænomener. Indberetningen vedrører kondensstriber.”

Trafikstyrelsen skriver videre: “ECCAIRS (European Co-ordination Center for Accident and Incident Reporting Systems) udgør en digital platform, der understøtter de europæiske luftfartsmyndigheder i at opfylde formålet med forordningen, nemlig at relevante sikkerhedsoplysninger relateret til civil luftfart indberettes, indsamles, opbevares, beskyttes, udveksles, videregives og analyseres med det ene formål at forbedre luftfartssikkerheden. Det er ikke muligt få udleveret materiale fra Databasen, hvis oplysningen ikke har et luftfartssikkerhedsmæssigt formål. Trafikstyrelsen har derfor ikke mulighed for at oplyse, hvor mange indberetninger om uidentificerede objekter/fænomener, der findes i den europæiske database.”

Danske kontroltårne kan ikke se UAP’er

Det kunne lyder som om, der ikke sker noget i det danske luftrum, når der kun er indberettet to observationer siden 2011. Men situationen er den, at Naviair – Trafikstyrelsens private virksomhed, der leder flytrafikken i Danmark, Grønland og Færøerne – slet ikke kan se andet end fly på deres radarer.

På samme vis som amerikanske flymyndigheder tidligere gjorde, har Naviair et filter på sine radarer i kontroltårnene, så alle anomalier frasorteres. Flyvelederne kan slet ikke se uidentificerede fænomener, hvis de fx har et unormalt flyvemønster, en uventet flyvehøjde, en mærkelig form eller en uforklarlig hastighed. Naviair har indstillet radarsystemerne i alle danske kontroltårne, så de kun kan se fly. Det er sikkert en fordel, når en flyveleder skal overskue et scenarie med mange aktive fly. Men det betyder, at der potentielt set kan være et større mørketal af UAP’er, som aldrig bliver observeret, fordi Transportministeriet har taget skyklapper på.

Danske jagerfly kan ikke se UAP’er

UAP’erne blev pludselig synlige for piloterne i de amerikanske F/A 18 Hornet fly, da de i 2014 fik opdateret deres radarsystem. Det medførte, at piloterne pludselig kunne registrere og stedfæste fænomenerne på lang afstand og derefter sigte deres kamera direkte mod fænomenet.

Det var den amerikanske F/A 18 jagerpilot Ryan Graves, der først lækkede denne historie til omverden. Mest kendt er nok hans interview til 60 Minutes på CBS News. Han oplevede, hvordan en opdatering af F/A 18-flyenes radarsystemer medførte en stor afsløring: Når jagerpiloterne trænede med deres eskadron over Atlanterhavet ud for Florida, kunne de observere adskillige UAP’er i luftrummet omkring sig. De var der, når de fløj ud, og de befandt sig stadig i luftrummet omkring dem, når der fløj ind igen.

Den nye amerikanske radarteknologi er stadig ikke indført i danske fly. Det er derfor indlysende, at Forsvarets egne piloter har mere end svært ved at observere UAP’er, da danske fly stadig anvender relativt gamle radarsystemer. Det nye F-35 jagerfly vil have et tidsvarende radarsystem, så det bliver interessant at følge, om der på den baggrund pludselig begynder at indkomme indrapporteringer om UAP’er fra de danske jagerpiloter. Hvis de så bare havde et sted, de kunne indrapportere..

Flere spørgsmål står tilbage

Efter svaret fra Transportministeren, står der imidlertid flere ubesvarede spørgsmål tilbage.

I første omgang er det naturligvis interessant at høre mere om den ene indberetning, som stadig er uafklaret. Endvidere er det også ret uforståeligt, at ingen må kigge ned i indrapporteringerne i ECCAIRS, når nu spørgsmål om UAP’er netop handler om luftfartssikkerhed.

Den amerikanske kongres har gennem seneste forsvarsforlig for 2023 slået fast at UAP’er i det amerikanske luftrum udgør en trussel mod flysikkerheden. Dette slås også fast i den seneste UAP-rapport fra Pentagon, hvor det kort og godt meddeles, at “UAP continue to represent a hazard to flight safety” (p.7). I 2022 vurderede Forsvarskommandoen i øvrigt, at UAP’er “teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed og at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potentielt ville kunne udgøre en sikkerhedstrussel.”

Det er tankevækkende, at Transportministeriet slet ikke har et system til at indrapportere UAP’er – fx observationer fra danske piloter. Det har man indført for flere år siden i USA, hvor både US Airforce, US Navy og de amerikanske flymyndigheder FAA har både retningslinjer og indberetningssystemer til at opfange deres piloters mange UAP-observationer. Endvidere leverer FAA og de to amerikanske værn UAP-data direkte til Pentagon, hver gang der foretages en observation. Hvorfor sker alt dette ikke i Danmark?

Samtidig lukkede Forsvaret sit UFO-kontor i januar 2009. Derefter overdragede man kontorets samlede sagsområde og behandling af fremtidige henvendelser fra borgerne til interesseorganisationen SUFOI – Skandinavisk UFO Information.

KILDER:

ft.dk: Transportudvalget (TRU) Alm. del, Spørgsmål 77

aviationreporting.eu: ECCAIRS 2. Our Mission

naviair.dk: Om Naviair

dni.gov: 2022 Annual Report on Unidentified Aerial Phenomena

politico.com: US Navy drafting new guidelines for reporting UFOs

60minutes: Navy pilots describe encounters with UFOs