18. juli 2024

Forsvaret: Danske soldater har aldrig set et uforklarligt flyvende objekt

Ifølge Forsvarsministeren har man hverken set eller hørt om uforklarlige flyvende objekter i Danmark. Man har heller ikke lyst til at tale om emnet - See No Evil. Speak No Evil, Hear No Evil.

Forsvarsminister Trine Bramsen sagde torsdag, at Forsvaret ikke har kendskab til flyvende objekter, der er uforklarlige. Men kan det nu også passe, at danske soldater aldrig har set noget?

Få flere historier som denne ved at følge UAP.dk på FacebookInstagram eller Twitter.

I et skriftligt svar til Niels Flemming Hansen (K) oplyste Forsvarsminister Trine Bramsen (S) torsdag, at man ikke har kendskab til flyvende objekter med uforklarlig adfærd, eller som man ikke ved, hvor kommer fra.

Er der set noget i Danmark?

10. november 2020 spurgte Niels Flemming Hansen (K) i et skriftligt spørgsmål til Forsvarsministeren, om danske styrker har observeret uforklarlige fænomener de seneste 10 år.

Baggrunden for spørgsmålet var, at Pentagon i juni 2020 udgav en rapport, som bekræftede, at det amerikanske forsvar har observeret mindst 143 uidentificerede fænomener. Imidlertid er disse fænomener ikke noget, som Forsvaret kan genkende. De har hverken set eller hørt noget, der ikke kunne forklares. og som det fremgår af svaret, har man heller ikke lyst til at tale om det.

Læs svaret her

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) sendte spørgsmålet videre til Forsvarskommandoen, og det gav følgende svar:

“Forsvarskommandoen har til brug for besvarelsen af spørgsmålet oplyst, at Forsvaret i den adspurgte periode ikke har registreret indrapporterede hændelser, der enten visuelt eller ved radarsystemer har observeret flyvende objekter, hvis adfærd og oprindelse var uforklarlig.

Forsvarskommandoen har videre oplyst, at borgerhenvendelser bliver henvist til Skandinavisk UFO information, der i 2009 fik overdraget Forsvarets dengang eksisterende dokumenter.

Forsvarskommandoen vurderer, at flyvende objekter, hvis flyvehøjde, intention og oprindelse ikke er kendt, teoretisk set kan udgøre en sikkerhedsrisiko for den generelle lufttrafiksikkerhed og at det i sagens natur ikke kan udelukkes, at uidentificerede flyvende objekter, potentielt ville kunne udgøre en sikkerhedstrussel.”

Bliver fænomenerne overhovedet indrapporteret?

Det er naturligvis både interessant og sjovt, at Forsvarsministeren er tvunget til at forholde sig til, om “sådanne fænomener kan udgøre en sikkerhedstrussel”. Men svaret indeholder formuleringer som “teoretisk set..” og “potentielt” hvorefter den del af svaret jo så netop kun er en teoretisering og ikke et klart svar.

Hvis man læser svaret nøje efter, så står der, at Forsvaret i de seneste 10 år “ikke har registreret indrapporterede hændelser”. Med andre ord, kan der således godt have været relevante hændelser de seneste 10 år. Men enten er de ikke indrapporteret, eller også er de indrapporteret men bare ikke registreret hos Forsvaret.

I det lys kunne det også have været relevant at spørge, om Forsvaret overhovedet har et brugbart system til at indrapportere observationer af uidentificerede fænomener.

Samme problemstilling var netop udfordringen i det amerikanske forsvar, som indtil 2019 IKKE havde et særligt system til indrapportering af UAPs. Der var blot det normale rapporteringsystem. Men det fik US Navy ændret på i 2019. Samtidig indførte US Navy og mange andre enheder i det amerikanske forsvar retningslinjer for, hvordan medarbejderne skulle indrapportere deres observationer.

I den forbindelse udtalte US Navy til Politico.com 23. april 2019, at man forbedrede muligheder for at rapportere UAPs, da “der har været en række rapporter om uautoriserede og/eller uidentificerede fly, der er kommet ind i forskellige militærkontrollerede områder og luftrum i de seneste år”.

Men åbenbart har Forsvarets medarbejdere registreret 0 hændelser i Danmark de seneste 10 år.

Det amerikanske forsvar viser vejen

I UAP-rapporten fra juni oplyses det, at alle amerikanske værn er i gang med at forberede sig på at skulle registrere UAP-møder. Der er igangsat et større projekt med at standardisere dataindsamlingen hos alle værn og andre amerikanske enheder i det amerikanske forsvarsministerium. Her nævner rapporten, at især US Airforce og de amerikanske flymyndigheder FAA allerede leverer UAP-data.

Den amerikanske flåde, luftvåben og hær opfordrer nu direkte deres personel til at indberette, hvis de møder de uforklarlige fænomener. Man gør samtidig en stor indsats for at anderkende vigtigheden af indrapporteringerne, så medarbejderne ikke skal være nervøse for karriere og omdømme.

Den proces har Forsvaret stadig ikke været igennem. Derfor bør den klare afvisning fra Forsvarsministeren læses med et gran salt. Hvad nytter det, at Forsvarskommandoen blot undersøger, om der er registreret indrapporteringer, hvis disse hændelser reelt ikke kan indrapporteres – enten fordi indrapporteringssystemet ikke understøtter det, eller fordi medarbejderne frygter for deres omdømme og karriere?

Politikere i kø for at rose Bramsens svar

Alligevel står forsvarsordførerne i kø for at give sin støtte til Trine Bramsens besvarelse. Både Niels Flemming Hansen (K), Søren Espersen (DF) og Eva Flyvholm (Enhedsl.) roser Trine Bramsens svar.

Flere politikere giver også udtryk for, at de respekterer emnet. Til B.T. udtaler Søren Espersen:

“Det er et fint svar fra ministeren. Jeg mindes ikke, at det er noget som vi har talt om i forsvarsforligskredsen, men det viser sig, at det ikke er et emne, som vi skal grine af, men faktisk tage alvorligt. Jeg er sikker på, at vores efterretningstjenester følger med i det og kommunikerer med vores allierede.”

Men hvis man læser nøje efter, så siger Espersen blot, at forsvarsordførerne slet ikke beskæftiger sig med emnet. Man håber i stedet på, at efterretningstjenesterne gør det. Måske er der også et lille vink til efterretningstjenesterne om at komme op i gear.

Myndighederne vil ikke høre om borgernes observationer

Mellem linjerne afslører Trine Bramsens svar samtidig, at Forsvaret holder sit informationsflow i et jerngreb. Internt bliver der således ikke rapporteret noget. Måske kan man slet ikke. Måske kan man godt, men ingen tør at indrapportere i en virksomhedskultur, som ikke anderkender denne type observationer.

Som kronen på værket bliver alle borgeres personlige rapporter reelt smidt i skraldespanden. Som det fremgår af Forsvarskommandoens svar, bliver alle rapporter fra borgere nemlig straks sendt ud af huset og direkte videre til SUFOI – en privat organisation af erfarne UFO-skeptikere, der tror på, at alle observationer af uidentificerede fænomener skal have en “naturlig forklaring” og derfor ikke er leveringsdygtige i andet.

Tilbage står et indtryk af, at Forsvaret hverken vil se, høre eller tale om emnet.

Læs og skriv kommentarer til denne artikel på vores Facebook-side.

KILDER:

ft.dk: Folketingets Forsvarsudvalg. Spørgsmål nr. 25

politico.com: US Navy drafting new guidelines for reporting UFOs

dni.gov: Preliminary Assesment: Unidentified Aerial Phenomena (UAP-rapporten)

BT.dk: Trine Bramsen: Ufoer kan være farlige

BT.dk: Forsvarsordførere om ufo’er: Fænomenerne skal tages alvorligt

ekstrabladet.dk: Bramsen: Dansk forsvar har ikke observeret UFO’er