21. juni 2024

UAP’er indsamles og skjules af Pentagon

I et 7-timers interview fortæller David Grusch - tidligere embedsmand i Pentagon, at USA er i besiddelse af en ukendt teknologi, som ikke er fremstillet af mennesker. Pentagon har givet tilladelse til, at David Grusch må udtale sig om historiske nedstyrtninger af “Non-Human Intelligence Technology” – NHI Technology!

En ledende UAP-analytiker fra Pentagon fortæller nu, at USA i årtier har været i besiddelse af ikke-menneskeskabt teknologi. Pentagon har godkendt, at han må tale om “historiske nedstyrtninger af teknologi fra ikke-menneskelig intelligens”.

Læs og skriv kommentarer til denne artikel på vores Facebook-side.

Det amerikanske forsvarsministerium har højst overraskende pludselig givet tilladelse til, at en tidligere UAP-analytiker – David Charles Grusch – må fortælle til offentligheden, at USA er i besiddelse af ikke-menneskeskabt teknologi.

Det er kommet frem i en artikel på TheDebrieff.org skrevet af Leslie Kean og Ralph Blumenthal. Samtidig blev historien også bragt i en video på YouTube med journalisten Ross Coulthart, som i sidste måned i al hemmelighed interviewede David Grusch. De første minutter af dette interview blev bragt i nat på News Nation. Efter sigende er der tale om 7 timers interview, hvorfra der løbende bliver offentliggjort uddrag de kommende uger.

Her er det første korte uddrag fra News Nation:

USA har ikke-menneskeskabt teknologi

David Grusch fortæller i interviewet, at USA er i besiddelse af en ukendte teknologier, som ikke er fremstillet af mennesker. Teknologierne er enten landet eller styrtet ned på Jorden, indsamlet og gemt ad vejen for offentligheden. Der er tale om et større antal fartøjer, som siden 2. Verdenskrig er indsamlet og skjult. Fartøjerne bygger på teknologier, som ikke kan være menneskeskabte, da de er dannet af unikke atomare sammensætninger og har unikke radiologiske signaturer (“unique atomic arrangements and radiological signatures”).

Pentagon har højst overraskende godkendt indholdet af hans interview. Helt konkret har det amerikanske forsvarsministerium godkendt, at David Grusch må udtale sig om historiske nedstyrtninger af “Non-Human Intelligence Technology” – NHI Technology.

Skjult for Kongressen

David Grusch anklager en række ledende medarbejdere i Pentagon og de amerikanske efterretningstjenester for ulovligt at skjule oplysningerne om indsamlingen af fremmede teknologier for den amerikanske Kongres. Heller ikke den tidligere UAP Task Force og andre officielle UAP-instanser i Pentagon er blevet briefet.

Han har samtidig klaget over, at han er blevet forsøgt truet til tavshed af kræfter internt i Pentagon. Han understreger, at han træder frem med stor personlig risiko og risiko for hans fremtidige karriere.

Det er dog heldigvis ikke lykkedes at true ham til tavshed. Han har tidligere i år vidnet hemmeligt for efterretningsudvalgene i både Senatet og Repræsentanternes Hus. Her har han fremlagt fortrolige dokumenter, som fældende beviser for sine påstande. Det har i løbet af foråret skabt stort postyr internt blandt både republikanske og demokratiske politikere i Kongressen.

Nu tager han det fulde skridt og træder frem for offentligheden. Dog kan han ikke offentliggøre de fortrolige dokumenter og fotos, som han viste til politikerne i Kongres-udvalgene, da det ville kriminalisere ham og formentlig sende ham direkte i fængsel.

Teknologi fra flere intelligenser

David Grusch understreger, at der ikke kun er tale om små brudstykker og vragrester. Der er også indsamlet delvist intakte og helt intakte fartøjer af ukendt oprindelse, som er fremstillet på en måde, der beskrives som ikke-menneskelig teknologi.

Indsamlingen af fragmenter og fartøjer har stået på i mange årtier. Det er udført af både amerikanske og udenlandske myndigheder og af private virksomheder, som er hyret ind til opgaven.

Under interviewet taler David Grusch om fremmede intelligenser i flertal. Han benytter formuleringen “Non-Human Intelligences”. Med andre ord redegør han for, at USA er i besiddelse af teknologi fra flere uafhængige ikke-menneskelige intelligenser.

Ekspert i UAP-analyse

Hovedpersonen selv kan beskrives som en meget erfaren herre med en lang karriere fra det amerikanske forsvar og forsvarsministerium. Først som højtdekoreret officer i Afghanistan for US Airforce og siden som en centralt placeret medarbejder hos National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) og the National Reconnaissance Office (NRO).

Fra 2019 til juli 2022 har han været en af de ledende medarbejdere indenfor UAP-analyse i Pentagon. David Grusch har en af de højeste sikkerhedsgodkendelser i det amerikanske forsvar med adgang til over 2.000 Special Access Programs (SAP). Med denne baggrund har han fået et meget bredt indblik i, hvordan Kongressen og den brede offentlighed er blevet vildledt.

KILDER: