20. maj 2024

Den nyhed bør få mere opmærksomhed

Lækket foto af en stillestående UAP. Fotoet blev i 2021 valideret af US Navy som ægte.

Esquire vil også være med og undrer sig i ny artikel over, hvorfor der ikke er mere opmærksomhed om de mange uidentificerede fænomener, som viser sig over USA og resten af verden.

“Jeg føler denne UFO-nyhed burde have mere opmærksomhed”, skriver Esquire – den amerikanske udgave af Euroman. Artiklen blev lagt på nettet i går, og dermed stiller Esquire sig op i rækken af medier, som pludselig begynder at turde skrive om UAP’erne.

I artiklen citeres en række kendte personligheder i UAP-miljøet, og der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor de amerikanske aviser stadig ikke kører nyhederne om UAP’er som breaking news.

Stigmatiseringen

Mange journalister er dog stadig bange for den stigmatisering, man kan blive udsat for i offentligheden, når man skriver om emnet.

Den amerikanske Kongres har pålagt Pentagons UAP-enhed at udsende en offentlig (!) rapport om alt man ved om UAP inden 1. juni. Billedet til denne artikel forventes også at indgå i rapporten. Det forventes, at rapporten bliver et vendepunkt i debatten, så vi alle kan tale mere frit om fænomenerne og den ukendte teknologi, der ligger bag.